Helaas, de gesloten tijd voor een aantal aassoorten (1 april tot aan de laatste zaterdag van mei ) is weer aangebroken. Voor de roofvissers onder ons jammer omdat zij eigenlijk natuurlijk het liefst het hele jaar met kunstaas en/of dood aas vissen, maar de gesloten tijd is er natuurlijk niet om de roofvisliefhebbers te plagen. De gesloten tijd is er vooral om de roofvis enige bescherming te bieden gedurende de paaiperiode.

Op grond van art. 6 van het “Reglement voor de binnenvisserij 1985” in combinatie met art. 61 van de “Uitvoeringsregeling visserij” geldt er van 1 april tot aan de laatste zaterdag van mei een wettelijk verbod om in het Nederlandse binnenwater te vissen met een hengel met de volgende aassoorten:

  • een dood visje;
  • een stukje vis (ongeacht hoe groot);
  • slachtproducten;
  • alle soorten kunstaas, met uitzondering van kunstvliegen kleiner dan 2,5 cm.

 

Het verbod geldt alleen voor het vissen met een hengel, het gebruik van de betreffende aassoorten in het lokvoer is dus niet verboden. Vissen met wormen en maden is eveneens gewoon toegestaan.

De wettekst maakt geen verschil in soorten kunstaas. Formeel geldt de gesloten tijd dus ook voor kunststof maden, mais etcetera. Dit is vreemd omdat je in de betreffende periode wel met echte maden en mais mag vissen. Dit komt omdat de regeling bedoeld is om het vissen op roofvis te voorkomen en bij het tot stand komen van de regeling bestond er destijds alleen nog maar kunstaas voor het vissen op roofvis. Daarom wordt er in de wettekst geen onderscheid gemaakt in soorten kunstaas. Om geen enkel risico te lopen kan een sportvisser in de betreffende periode beter geen kunstmaden en dergelijke gebruiken maar alleen echte maden.