Gemeenteraadsverkiezingen 2018

De hengelsport binnen de Almeerse gemeenteraadsverkiezingen 2018!

Inleiding
Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats, voor onze Almeerse hengelsportvereniging een belangrijke gebeurtenis. Door wet- en regelgeving rond waterbeheer staat de sportvisserij onder druk. Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers beperkt de hengelsportmogelijkheden aanzienlijk en overdadige plantengroei beperkt de uitoefening van onze hobby. Maar ook grote projecten zoals de Floriade hebben invloed op de sportvismogelijkheden binnen de gemeente. Eén van de gevolgen is dat nachtviszone ’s aan het Weerwater en de Noorderplassen verdwijnen. Om de belangen van onze leden goed te kunnen te behartigen zijn wij benieuwd hoe de lokale politieke partijen, die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart, kunnen en vooral willen opkomen voor de hengelsport.

De Hengelsportvereniging Ons Genoegen-Almere
De Almeerse hengelsportvereniging kent op dit moment ruim 4800 leden, waarvan bijna 500 jeugdleden. Daarmee is zij verreweg de grootste vereniging van de gemeente Almere. Met de gemeente Almere is een samenwerkingscontract getekend wat inhoudt dat onze hengelsportvereniging de volledige visrechten in Almere heeft. Onze vereniging kent een diversiteit aan ” typen sportvissers” met hun eigen technieken en materialen gericht op een evenzo grote diversiteit aan vissen. De vereniging stimuleert sportvissers om zich in te willen zetten voor de vereniging en heeft verschillende commissies ingericht die geleid worden door enthousiaste vrijwilligers. Naast het organiseren van wedstrijden worden ook educatieve activiteiten voor jeugdleden georganiseerd. Kinderen leren de ‘ins en outs’ van het vissen, maar ook om op een verantwoorde wijze om te gaan met de natuur.

Sinds kort kent de vereniging ook twee Streetfishingteams die deels uit jeugdleden bestaan en die in een onderlinge regionale competitie tegen teams van andere verenigingen strijden. Deze actieve manier van vissen met kunstaas in bij voorkeur een stedelijke omgeving wordt steeds populairder. Deze vorm past in de hedendaagse tijd, slaat daarom enorm aan bij de jeugd en komt regelmatig in het nieuws (zie ook de website van onze roofviscommissie: www.hsvog.nl/rca). Verder levert onze vereniging jaarlijks een bijdrage aan de lokale gemeenschap vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. In 2016 heeft onze vereniging een vismogelijkheid voor mindervalide sportvissers gerealiseerd, daar zijn wij zeer trots op. In 2017 hebben leden van de vereniging gevist voor stichting “De Opkikker”: voor iedere gevangen karper is een bedrag gedoneerd, zodat een cheque t.w.v. 636 euro aan de directeur van De Opkikker kon worden overhandigd.

Stemadvies
Wij zijn een actieve vereniging die midden in de lokale samenleving staat en gericht samenwerkt met veel partijen. Wij hebben een brede opvatting over hoe een vereniging bijdraagt aan deze samenleving en daarom is het voor ons belangrijk te weten wat de standpunten van lokale politieke partijen zijn over de sportvisserij binnen de gemeente Almere. Bij ons aangesloten sportvissers willen graag weten op welke wijze uw partij de sportvisserij in Almere ondersteunt, of misschien juist niet.
Daarom zouden wij u willen vragen de volgende vragen te beantwoorden:

  • Hoe staat uw partij tegenover de hengelsport als hobby waar circa 2 miljoen Nederlanders veel plezier aan beleven?
  • Kan de kiezer erop rekenen dat u zich inzet om de sportvismogelijkheden in uw gemeente te behouden en waar mogelijk te vergroten? Welke ideeën heeft uw partij hierover?
  • Op welke wijze kan onze hengelsportvereniging volgens uw partij bijdragen aan de lokale gemeenschap?

Wij zien uw schriftelijke reactie graag voor 1 februari tegemoet, zodat wij onze leden tijdig kunnen informeren wat zij van uw partij wel of niet kunnen verwachten.

 

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van HSV Ons Genoegen-Almere,

Jos Holla,
Secretaris.

 

Wie hebben we benaderd (in alfabetische volgorde) en hoe luidt de reactie:

__________________________________________

APOPA
Ik ben zelf een sportvisser en dus draag ik uw vereniging een warm hart toe. We hebben in ons programma iets opgenomen over de bereikbaarheid van vissersstekken en dat ook met het oog op gehandicapten. Maar het lijkt mij ook wel eens leuk om naar de bevolking te luisteren. Waar kan ik mee van dienst zijn en hoe help ik jullie met wensen? Het is mij overduidelijk dat hengelsport een prima vrijetijd invulling is. 

U moet zich wel realiseren dat een gemeenteraad gaat over Almere en dat wij niet in staat zijn om landelijke regelgeving te niet te doen. Wij kunnen wel zaken temperen en verzachten. Misschien moeten wij eens kennismaken en gedachten uitwisselen. Ik hoop in ieder geval dat begrijpt dat wij hengelsport een nuttige en aangename tijdsbesteding vinden die in een gemeente als de onze een belangrijke functie heeft en wat mij betreft gestimuleerd moet worden. Ik hoop u snel te ontmoeten

gr Johan de Leeuw
__________________________________________

PVDA
Geachte heer Holla.
Dank voor uw bericht, we zijn blij van u te mogen horen. Ik moet u eerlijk bekennen dat ik weinig weet van de hengelsport in Almere. Mijn collega Erik Theunissen (die vroeger wel vaak gevist heeft in Almere) heeft in het verleden, bij een sportcafé, wel eens gesproken met uw voorzitter. Hij heeft mij laten weten dat het gesprek toen voornamelijk positief was en dat hij zich niet bewust is (was) van mogelijke problemen bij het uitoefenen van uw sport. Daarom zijn we erg blij dat u ons dit signaal geeft!

In het afgelopen jaar is er een nieuw sportbeleid vastgesteld, in dat beleid staat dat het groen/blauwe karakter van Almere zo goed mogelijk benut moet worden. Wat ons betreft maakt de hengelsport daar zeker onderdeel van uit en dat betekent dat de hengelsport wat ons betreft een zogenaamde prioriteit sport is. Wij zijn bovendien een groot voorstander van Almeerse verenigingen omdat die de samenleving versterken. Uw actie voor de stichting Opkikker bevestigt dat voor ons, dat is een heel mooi gebaar!

Almeerse verenigingen proberen wij, waar mogelijk, te helpen. Daarbij richten we ons vooral op de beschikbaarheid van accommodaties en de mogelijkheden om in de openbare ruimte te sporten. Zo heeft Erik namens ons pas geleden nog aan de orde gesteld dat Almeerse verenigingen voorrang moeten krijgen bij de verdeling van (overdekte) sportaccommodaties.

Ik begon mijn brief met de bekentenis dat ik niet zo veel van de hengelsport weet; daarom zou ik graag een keer een afspraak maken om daar met u en met andere leden van de vereniging over in gesprek te gaan. Wij zouden het bijzonder interessant vinden om daarbij ook met uw jongere leden te spreken, wij horen graag van jonge mensen wat hen motiveert en wat wij als politiek kunnen doen om hen te ondersteunen. Wij laten ons graag door u informeren over de problemen die u tegenkomt en welke mogelijkheden u ziet om die problemen tegen te gaan. Daarop zullen wij moeten onderzoeken wat er eventueel mogelijk is vanuit de gemeente en of er meer rekening gehouden moet worden met de hengelsport. Maar we zouden ook graag spreken over de leuke aspecten van het vissen en wat we eventueel kunnen doen om dat nog leuker te maken.

Wij kunnen daarvoor een locatie verzorgen, maar we komen ook graag naar een locatie van uw keuze. Als u mij uw telefoonnummer wilt sturen, dan zal ik mijn collega vragen om contact met u op te nemen voor het maken van een afspraak.

Met hartelijke groet,

Jerzy Soetekouw
Fractievoorzitter PvdA Almere

__________________________________________

D66
Dag heer Holla,
In ons verkiezingsprogramma geen specifieke vermelding van hengelsport. Wel de komende 4 jaar extra aandacht voor onderhoud van zowel groen al blauw. Dus aandacht voor de watergangen en ook bijv. steigers. Jullie organiseren ook vele mooie wedstrijden. Dat staat zeker op ons netvlies.


Met vriendelijke groet,
Jan Lems
Fractievoorzitter D66 Almere

__________________________________________

Partij voor de Dieren
Beste heer Holla,
Hartelijk dank voor uw e-mail en interesse in ons standpunt over hengelen. Ons standpunt is als volgt: Jacht en hengelen verstoren het evenwicht in de natuur en zijn zeer dieronvriendelijk. De Partij voor de Dieren wil dat in het wild levende dieren met rust worden gelaten en de mogelijkheid hebben in vrijheid te leven. Wij zijn daarom van mening dat de gemeente hengelen moet verbieden in haar eigen wateren en het moet ontmoedigen het op plaatsen waar zij geen eigenaar van is. Als tussenstap zien wij graag dat de gemeente visreservaten instelt, waar vissen vrij kunnen leven zonder risico gevangen te worden. Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hartelijke groet,
Leonie Vestering

Lijsttrekker gemeenteraadsverkiezingen Almere
Partij voor de Dieren

__________________________________________

VVD
Beste Jos,

Zoals aangegeven zou ik nog terugkomen op uw vragen. Hieronder onze antwoorden op de in de bijlage gestelde vragen.

1) De VVD zal zich, waar nodig, hard maken voor voldoende ruimte en mogelijkheden voor de hengelsport, zolang sportvissers zich aan de geldende regels houden. Bij een groen-blauwe stad als Almere hoort de sportvisserij.

2) Voor de VVD is het behouden van zoveel mogelijk sport in de stad een belangrijk doel, ook de hengelsport. Er is in Almere voldoende ruimte en rust om te kunnen vissen en dit moet zoveel als mogelijk behouden worden. Daar waar nodig en mogelijk, zijn wij bereid naar uitbreiding te kijken. Daar waar regeldruk in de weg zit, is de VVD de eerste partij die dit wil aanpakken.

3) Sportvissen is een hobby die door iedereen kan worden beoefend. Voor de VVD is het van belang om te zien dat de jeugd ook steeds meer belangstelling voor sportvissen krijgt. Het feit dat uw vereniging ook maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt, vinden wij een groot pluspunt en past bij de manier waarop wij invulling willen geven aan het samenleven met elkaar in Almere.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Koen Bokhorst
Fractieondersteuner & kandidaat-raadslid nr. 4
De Almeerse VVD

__________________________________________

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Van onderstaande partijen nog geen reactie ontvangen:

CDA
Bas Malotaux

D66
Jan Lems

GroenLinks
Willy-Anne van der Heijden

Leefbaar Almere
Marco de Kat

PVV
Toon van Dijk

SP
Hans Everhard

VVD
Hilde van Garderen