Onze vereniging zet zich in om het sportvissen toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen, daarom honoreren wij met veel plezier een initiatief van Stichting de Schoor uit Almere. Op woensdag 11 juli organiseert buurthuis ‘de Draaikolk’ in Waterwijk een zomerfeest, en een van de onderdelen van deze dag is “vissen met senioren”. Er zijn diverse oudere buurtbewoners die heel graag nog eens een hengeltje willen uitgooien maar niet over de juiste materialen beschikken of moeilijk bij de waterkant kunnen komen. Aan onze vereniging is gevraagd deze activiteit te ondersteunen en wij zijn nu op zoek naar leden (zeker ook pensionado’s) die ons hierin een paar uurtjes aan kunnen en willen ondersteunen.

Wij zorgen voor eenvoudige hengels en andere materialen maar zouden ook graag enkele enthousiaste leden mee willen nemen die deze senioren aan de waterkant met raad en daad terzijde willen staan. De precieze tijd weten we nog niet, daarover hebben we nog overleg met het buurthuis maar we laten dit zo snel mogelijke weten. Wie interesse heeft, dit leuk vindt en bereid is om een paar uurtjes te helpen kan zich alvast opgeven via info@hsvog.nl. Samen maken wij er dan een spetterend visfestijn van.