Het bestuur van de vereniging roept u hierbij op voor een extra ALV met als enig agendapunt de naamswijziging van de HSV. Op de afgelopen ALV van 5 april j.l. hebben de aanwezige leden unaniem ingestemd met de naamsverandering van HSV Ons Genoegen-Almere naar HSV Almere. De volgende stap is om deze ‘statutaire wijziging’ formeel te bekrachtigen, hiervoor dienen wij wederom een extra ALV uit te roepen. Wij zullen daarom op maandag 25 juni 2018 en (indien noodzakelijk) op maandag 16 juli 2018 een extra ALV organiseren in buurthuis ‘Het Forum’ te Almere Buiten, de aanvang voor beide bijeenkomsten is 20:00 uur.