Onze vereniging heeft een jaarplan opgesteld waarin de ambities en activiteiten zijn opgenomen. Op deze manier willen wij onze leden laten zien waar de vereniging voor staat en wat zij organiseert en doet. Misschien nodigt dit jaarplan u uit om mee te doen om bij te dragen aan de vereniging of mee te doen aan activiteiten, u bent van harte welkom. Op onze jaarvergadering geven wij met veel plezier een toelichting op dit jaarplan en gaan wij hierover in gesprek. U vindt het “Jaarplan 2017” via deze link.