7414875

Dode dieren in het water kunnen botulisme veroorzaken, doe daarom altijd een melding bij Waterschap Zuiderzeeland als u dode vissen of dode vogels in het water heeft gezien via het ‘meldingsformulier’ of telefonisch: (0320) 274 911. Waterschap Zuiderzeeland is het centrale coördinatiepunt voor botulismebestrijding van binnenwateren in de provincie Flevoland. Samen met Rijkswaterstaat, Provincie Flevoland, de gemeenten in Flevoland en de omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreken, proberen ze botulisme zo veel mogelijk te beperken. Het dan belangrijk dat kadavers zo snel mogelijk worden opgeruimd. Let wel op: heeft u dode dieren in het water gezien meld het dan maar raak deze niet met blote handen aan.

Procedure na uw melding.
Zodra u uw melding heeft doorgegeven, gaat een opzichter op de aangegeven locatie de situatie bekijken. Vervolgens worden de dode dieren zo snel mogelijk opgeruimd en verzonden naar het Centraal Veterinair Instituut Wageningen UR voor botulismeonderzoek. De onderzoeksresultaten krijgt Waterschap Zuiderzeeland teruggekoppeld. Mocht er sprake zijn van botulisme, dan doet het Waterschap Zuiderzeeland daar een melding van in de media en op deze website: Veilig recreëren in Flevolands water.

Kijk voor meer informatie op deze pagina.