Op 7 december 2017 organiseert Sportvisserij MidWest Nederland een ‘Extra ALV’. Zij schrijft hierover op haar website het volgende:

Zoals afgesproken in de jaarvergadering op 18 mei gaan we dit jaar een extra algemene vergadering houden om onder andere de leden van de Commissie van Beroep te benoemen. Aan de agenda en de toelichting wordt gewerkt. Vooruitlopend daarop informeren wij u dat de datum voor de extra vergadering is vastgesteld op 7 december as.

Hoe het verder gaat qua datum is nog niet bekend, of we samen met MidWest optrekken zal afhangen van de vraag of onderstaande agendapunten op de agenda komen:

 

  1. benoeming leden ‘Commissie van Beroep’ (mits ‘combi-ALV);
  2. oorzaak/consequenties vertrek Rimco Viejou;
  3. hoe om te gaan met “droge verenigingen” in relatie met 1 VISpas;
  4. aangekondigd vertrek Hollands Kroon uit de federatie;