12500776

Al sinds lange tijd wordt er in de lijsten behorende bij de VISpas gesproken over ‘sierwateren’, en vaak levert dat in relatie tot de geldende regels op ons viswater veel onduidelijke situaties op. Welke wateren onder het begrip ‘sierwateren’ vallen en welke niet vindt u terug in het overzicht hieronder:

Met het begrip “sierwater” wordt het volgende bedoeld:

Alle wateren binnen de gemeentegrenzen van Almere waar HSV Ons Genoegen-Almere het visrecht heeft, uitgezonderd de volgende wateren:

-Het Weerwater.
-De Leeghwaterplas.
-De Noorderplassen.
-De Lange wetering.
-De Rechte wetering.
-De Kromme wetering.
-De Insteekhaven.

Dit onderscheid is zeker belangrijk voor het vissen met dood-aas. Alleen op deze wateren mag je, wanneer je met dood-aas gaat vissen, met meer dan 1 hengel vissen.

 

HSV Ons Genoegen Almere heeft het volledige visrecht op alle wateren  binnen de gemeente Almere met uitzondering van de volgende watergedeeltes:

De Hoge Vaart;
De Lage Vaart;

 

Op de volgende wateren mag niet gevist worden:

Wilgenplas;
Lepelaarplassen;
De 3 watergedeeltes in Tussen de Vaarten;
Kromslootpark;
Watergedeeltes tussen de woningen aan de Zuidkant van de Noorderplassen.

 

De vereniging heeft wél het volledige visrecht op alle aangesloten watergedeeltes/zijtakken van de genoemde wateren binnen de gemeentegrenzen van Almere.