Vissen met elastiek: het verslag

Jongens, jongens en zeker ook meisjes, wat hebben wij (de jeugdbegeleiders) samen met jullie een heerlijke dag op Toms Creek in Lelystad gehad zeg. We hadden al zo’n idee dat dit aan zou slaan maar dat het zo leuk zou zijn en zo soepel zou verlopen hadden we –>> lees verder

Vislessen op een buurtfeest

Vrijwilligers van onze HSV hebben een gezellige hengelsportactiviteit begeleid tijdens het zomerfeest van buurtcentrum de Draaikolk in Waterwijk. Onze vereniging had via stichting De Schoor in Almere de vraag gekregen of zij op deze feestdag het vissen met senioren mogelijk zou willen maken. Uiteraard zijn wij op dit aanbod ingegaan en hebben wij via Lees meer…

Zomer Competitie 2018: de 7e wedstrijd

Vandaag stond de avondwedstrijd op het programma, ik had met Edwin Kos ‘s middags rond half 3 bij de Johnsonpad afgesproken  om de stekken voor inmiddels alweer de 7e competitiewedstrijd uit te gaan zetten. Net als bijna overal in Almere was ook hier het riet volop aanwezig maar her en der waren –>> lees verder

Minnelijke schikking van MidWest aan onze HSV

Zoals u zich wellicht nog kunt herinneren heeft het bestuur van Sportvisserij MidWest Nederland in juli 2015 geprobeerd onze vereniging te ontzetten uit de Federatie. Wij konden toen niet anders dan deze ontzetting in een kort geding ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Vlak voor de zittingsdatum heeft het federatiebestuur besloten de ontzetting terug te draaien waarmee zij de onrechtmatigheid Lees meer…

4x per jaar 1 mailtje, 1 foto en 7 vragen. Wilt u helpen?

Ons viswater in Almere: het is veel, het is mooi, maar soms wordt het allemaal iets te mooi en groeien zowel de oever als het water zelf dicht met riet en waterplanten. Lastig voor de sportvisser en een enorme kostenpost voor de gemeente om alles open en netjes te houden. Een té grote kostenpost, er worden daarom door de gemeente keuzes gemaakt die –>> lees verder

MidWest pakt quota beroepsvisserij toch zelf aan

Inderdaad, u leest het goed. Het bestuur van Sportvisserij MidWest Nederland gaat het aanpakken van de quota voor de beroepsvisserij op onze Randmeren helemaal zelf regelen en jullie en wij (sportvissers én verenigingen) moeten maar gewoon toekijken en afwachten hoe zij dat –>> lees verder

Start werkzaamheden Schateiland

Op 22 februari van dit jaar heeft de gemeenteraad van Almere ingestemd met aanpassing van het bestemmingsplan ‘Groenzone Noorderplassen-De Vaart en Oostvaardersbos’. Door deze aanpassing wordt het mogelijk een camping te vestigen op het Lees meer…

Streetfishing competitie 2018 de finale: Amsterdam

Op zondag 24 juni stond de laatste streetfishing wedstrijd uit de competitie van Sportvisserij MidWest Nederland van het seizoen op het programma. De finale werd in Amsterdam gevist en het parcours bevatte de complete oude binnenstad. We verzamelden om 9 uur bij “Hanneke’s boom” vlakbij –>> lees verder

Het succes van de 9 meter met elastiek

Afgelopen zondag (17 juni) was het weer tijd voor de 2e jeugddag, met maar liefst 27 jeugdigen hadden we een super mooie opkomst. Uiteraard komt er nog een mooi verslag maar duidelijk is nu al dat het een uitstekende keus van de jeugdcommissie was om, speciaal voor de oudere jeugd, langere Lees meer…

De 9e editie van “De Vrije Slag”

Affijn, ook “de Vrije Slag 2018” zit er alweer op. Een wedstrijd waarbij je doorgaans veel zaken zelf in de hand hebt, je weet immers waar je gaat vissen en desgewenst kan je de stek van jouw keuze ook vooraf goed aanvoeren, een strategie waar karpervissers zeker wel in geloven en –>> lees verder

Naamsverandering van de HSV

Het bestuur van de vereniging roept u hierbij op voor een extra ALV met als enig agendapunt de naamswijziging van de HSV. Op de afgelopen ALV van 5 april j.l. hebben de aanwezige leden unaniem ingestemd met de naamsverandering van HSV Ons Genoegen-Almere naar HSV Almere. De volgende stap is om deze ‘statutaire wijziging’ formeel te bekrachtigen, hiervoor dienen wij wederom een extra ALV uit te roepen. Wij zullen daarom op maandag 25 juni 2018 en (indien noodzakelijk) op maandag 16 juli 2018 een extra ALV organiseren in buurthuis ‘Het Forum’ te Almere Buiten, de aanvang voor beide bijeenkomsten is 20:00 uur.

Visrecht Noorderplassen en omgeving Weerwater

Hoewel we het al vaker gemeld hebben krijgen we nog steeds mailtjes van bewoners uit de omgeving van de Noorderplassen en het Weerwater over het visrecht aldaar. Deze bewoners melden ons bij herhaling dat vissen aldaar niet toegestaan is en klagen over de aanwezigheid van sportvissers tegenover hun –>> lees verder

Viswater niet inbrengen: SVN is het zat!

Grappig. Wij dachten eigenlijk dat Sportvisserij Nederland (en federaties) doodziek werden van ons gezeur over inbrengen van viswater en die ene VISpas die iedere sportvisser wil, niets blijkt minder waar. Op de site van Sportvisserij Nederland staat onder het kopje Lees meer…

Verslag 1e jeugddag van 2018

De eerste jeugddag van 2018 is een feit. Als het aan ons ligt een mooi succes waarin we elkaar hebben leren kennen en kunnen zien hoe handig jullie al zijn met de vaste stok. Daarbij was het stralend weer en hebben we kunnen genieten van een heerlijk zonnetje in het Beatrixpark. Na een –>> lees verder

Clubvisdag op Toms Creek

Voor zaterdag 14 april hadden we voor onze leden weer een dagje vissen op Toms Creek georganiseerd. Er waren deze keer 3 opties: de avonturenvijver met Steur, meerval en karper, de nieuwe roofvisvijver met Lees meer…